Clubtenue

Het clubtenue kunt u bestellen via
curacaomasters@gmail.com

Afbeelding 2

Bij ontvangst van het tenue wordt u verzocht het “Bruikleencontract voor clubtenue” voor akkoord te tekenen (zie onderstaand voorbeeld).

Bruikleencontract voor clubtenue

Ondergetekende verklaart dat hij/zij een tenue van Athletics Association Master Curaçao, hierna te noemen AAMC, in goede orde heeft ontvangen en akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

  1. Het tenue blijft eigendom van AAMC.
  2. U wordt vriendelijke verzocht tijdens wedstrijden ons clubtenue te dragen.
  3. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt het recht het tenue te dragen en moet het tenue weer ingeleverd worden bij het secretariaat van AAMC.
  4. Het tenue moet schoon en intact weer ingeleverd worden.
  5. Bij beschadiging is men verplicht het tenue voor eigen rekening te laten herstellen.
  6. Bij onherstelbare schade aan, of verlies/ontvreemding van het tenue is men verplicht een vergoeding van ANG 100,00 te betalen, behalve indien de schade is ontstaan door slijtage.
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookEmail this to someoneDigg thisShare on TumblrShare on StumbleUponShare on RedditBuffer this pageFlattr the authorPin on Pinterest