WMA2013 Porto Alegre, Brazilië

Een kleine impressie van de deelname van Nederlandse en Curaçaose atleten (onder de vlag van Nederland) aan de Wereld Kampioenschappen Atletiek voor masters in oktober 2013 te Porto Alegre, Brazilië

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookEmail this to someoneDigg thisShare on TumblrShare on StumbleUponShare on RedditBuffer this pageFlattr the authorPin on Pinterest